Använd berättelser

Make Equal Stories är en berättelsebank som kan användas för att bredda perspektiven i olika verksamheter. Underlag som hämtas från Make Equal Stories är tänkt att användas i allt från värderingsövningar på fritidsgårdar till underlag för beslut om antidiskrimineringsplaner. På denna sida samlar vi lite tips för dig som vill komma igång.

Verksamhetsutveckling

– Metod för jämlikhetsarbete för verksamheter. En förening ska formulera och anta en ny antidiskrimineringsplan. Inför mötet konstaterar styrelsen att det finns många erfarenheter de själva inte har, och att det kommer vara svårt att formulera en verklighetsförankrad antidiskrimineringsplan. De beslutar sig därför för denna arbetsgång:

  1. Vilka är vi (inte)? Styrelsen diskuterar vilka erfarenheter de delar, och framförallt vilka de saknar. Diskussionen landar i en lista över erfarenheter de måste få med utifrån för att kunna fatta ett bra beslut.
  2. Skapa ett underlag En person har fått i uppdrag att sammanställa ett underlag med berättelser med hjälp av Make Equal Stories. Genom att söka berättelser och lägga favoriter i den egna mappen byggs underlaget upp.
  3. Använda underlaget När personen är nöjd med underlaget kan den dela det som länk till de andra, eller ladda ned som pdf. Detta bifogas till möteshandlingarna för kommande styrelsemöte.
  4. Beslut Med utgångspunkt i underlaget planeras och fattas beslut om en antidiskrimineringsplan. Några av berättelserna känns speciellt aktuella och diskuteras för att finna kärnan i utmaningar och hur dessa kan lösas.

Detta är en bra början. Med hjälp av enkätverktyget Make Equal Analytics kan föreningen också mäta hur föreningen upplevs av medlemmar och dem själva. Analytics kan hjälpa att sätta fokus på områden som är speciellt problematiska, och Stories kan hjälpa med att skaffa sig en bättre förförståelse.

För fler tips om hur du kan använda Stories i jämlikhetsarbetet klicka här.

Stories-workshop om normkritik


Är du lärare eller vill du hålla en workshop utifrån Stories med någon grupp du leder? Vi har tagit fram en gratis powerpointpresentation samt en handledning för hur du kan använda den. Du hittar båda dessa här.