Var en del av lösningen

Behöver du exempel på hur rasism kan se ut inom skolan? Har du varit med om diskriminering kopplat till otillgänglighet och då behövt förklara vad som är dåligt med det för dina kollegor? Har ni en plan mot diskriminering som ser fin ut, men inte gör så mycket? Make Equal Stories är ett verktyg för dig som vill skapa levande diskussioner kring diskriminering på din arbetsplats, i din förening, på din skola eller i något annat sammanhang du finns i.


Pratbubblor med citat från berättelser:
1. ”De skriver ’alla är välkomna’, men 90% av gångerna kan jag inte komma in med min rullstol.”
2. ”Läraren säger glatt att hon satt mig bredvid en annan tjej som också är chilenare och att vi nog kommer bli bra kompisar!”
3. ”I skolenkäter eller enkäter i allmänhet är alternativen för kön ofta ’kille’ eller ’tjej’ eller ’vet ej’. 
Vilket är jättekonstigt?! Jag vet mycket väl vem jag är och jag vet vad jag identifierar mig som.”

Make Equal Stories är för dig som vet att jämlikhet är något vi skapar, inte något som händer av sig självt. Varje människa bär på sina unika erfarenheter. Vi kan inte veta hur det är att vara någon annan men vi kan lyssna och lära av varandra! Genom Make Equal Stories kan du hämta berättelser om dessa erfarenheter, men även stöd för att kunna använda dem till att förändra och förbättra den verksamhet du befinner dig i.

Hitta berättelser och metoder för förändring HÄR.

Make Equal Stories vill att du som har något att berätta ska få höras, för att fler individer och verksamheter ska kunna lära sig om och arbeta mot diskriminering och utanförskap. Vi behöver dig här, det finns folk som vill ta del av dina berättelser!

Berätta HÄR. Självklart är du anonym.