Jag vill berätta

Kanske har du fått frågor på en anställningsintervju som handlade om ditt ursprung, din sexuella läggning eller något annat som var irrelevant för intervjun? Eller har du en lärare som alltid kommenterar vad du har på dig? Händer det att du får frågor om var du egentligen kommer ifrån? Händer det att människor säger att du inte är svensk trots att du är född här? Har du en transfob professor på universitetet? Kan du inte följa med på olika möten för lokalerna inte är anpassade för din rullstol?

I formuläret nedan kan du berätta om dina erfarenheter. Vad din berättelse ska handla om är helt upp till dig. Det enda kravet är att din berättelse på något sätt handlar om diskriminering eller utanförskap.

Inget du berättar kan vara “fel” och det finns ingen begränsning för hur många berättelser du får skicka in. Alla bidrag är anonyma. Ditt bidrag kommer att användas för att göra bland annat skolor, fritidsgårdar, arbetsplatser och föreningar mer jämlika och inkluderande.

När du berättar är du helt anonym, ingen kommer kunna se att det är du som skrivit den om du inte själv väljer det. Vi behöver din e-mailadress för att kunna skicka en ID-kod till dig som du och vi kan använda för att hålla kontakten anonymt, men vi ser aldrig din e-mailadress utan den används bara av ett datorprogram för att kunna skicka vidare information till dig och ligger lagrad i delar av programmet som vi inte har tillgång till.

Läs mer: Vanliga frågor och Om oss.

Vad skulle du vilja ha hänt? Vi tror att de bästa lösningarna formuleras av personer som själva upplever förtryck/diskriminering - sedan är det såklart upp till de med makt att faktiskt göra något - därför hoppas vi att du vill dela med dig om du ser någon lösning på problemet.

Var hände detta?

Vilken plats befann du dig på när detta skedde? Kryssa i det eller de som du tycker stämmer in bäst eller skriv ett eget svar.

Vad handlar berättelsen om?

Vilken eller vilka kategorier berörs i din berättelse? Handlade det om ditt utseende eller din religion eller något helt annat? Kryssa i det som du tycker stämmer in bäst eller skriv ett eget svar.

Hur upplever du din berättelse?

Alla berättelser behöver inte handla om negativ diskriminering, upplevde du kanske din berättelse som positiv eller dubbelsidig? Kryssa i det som du tycker stämmer in bäst.

När du skickar in din berättelse till oss är du helt anonym. Men din berättelse kommer att läggas upp på Make Equal Stories webbplattform och det kan hända att vi använder din berättelse eller utdrag från den i föreläsningar eller workshops. Det kan även vara så att vi kortar ned din text eller ändrar små saker för att göra den lättare att läsa.

Formuläret innehåller saknade eller felaktigt ifyllda fält. Titta igenom dina uppgifter och försök igen.