Berätta

Du kan välja att berätta om en enskild händelse och hur du upplevde den eller välja att berätta om det finns ett mönster i hur du blir behandlad som inte känns rättvist. Kanske får du samma kränkande fråga vart du än går? Blir du alltid ignorerad när du är på en viss plats? I formuläret nedan kan du berätta om dina erfarenheter. Inget du berättar kan vara “fel” och det finns ingen begränsning för hur många berättelser du får skicka in.

Vi vill också få in berättelser från dig som har diskriminerat eller satt andra i utanförskap, men som vill eller har slutat med det. Vi vill veta varför du gjorde det du gjorde och hur du förstod att det var diskriminering eller oacceptabelt beteende.

När du berättar är du helt anonym, ingen kommer kunna se att det är du som skrivit berättelsen om du inte själv väljer det. Vi behöver din e-mailadress för att kunna skicka en ID-kod till dig som du och vi kan använda för att hålla kontakten anonymt, men vi ser aldrig din e-mailadress utan den används bara av ett datorprogram för att kunna skicka vidare information till dig och ligger lagrad i delar av programmet som vi inte har tillgång till.

Målet är att berättelserna ska ge kunskap om hur det är att bli utsatt för diskriminering och hur diskriminering kan brytas. De kommer att användas för att göra bland annat skolor, fritidsgårdar, arbetsplatser och föreningar mer jämlika och inkluderande. Det är inte alltid lätt att sätta sig in i en annan persons situation och därför kan det vara bra att tydligt beskriva hur diskrimineringen upplevs och hur den påverkar ditt liv. Något som hänt i en situation kanske påverkar hur du upplever andra typer av situationer också? De som inte själva upplevt det kanske inte förstår sambandet, det är jättevärdefullt om du vill förklara det.

Klicka här om du vill se några frågor som kan vara till hjälp när du skriver, du måste inte använda dem.
Vad hände?
Var hände det?
Hur fick det dig att känna?
Har du varit med om liknande upplevelser innan eller efter?
Blev upplevelsen värre för att det aldrig hänt förut eller ofta händer?
Reagerade omgivning? På vilket sätt?
Vad skulle du gjort om du såg någon annan vara med om samma sak?

Vi uppmuntrar till detaljerade och långa berättelser!
Du får också gärna dela med dig av erfarenheter då utanförskap har bekämpats och vänts till tillhörighet! Ju större berättelsebank vi får, desto större hjälp blir den för de som vill lära sig att sluta exkludera!

Läs mer: Vanliga frågor och Om oss.

Har du övriga frågor eller funderingar är du välkommen att ringa 073-983 47 32.

Vad skulle du vilja ha hänt? Vi tror att de bästa lösningarna formuleras av personer som själva upplever förtryck/diskriminering - sedan är det såklart upp till de med makt att faktiskt göra något - därför hoppas vi att du vill dela med dig om du ser någon lösning på problemet.

Var hände detta?

Vilken plats befann du dig på när detta skedde? Kryssa i det eller de som du tycker stämmer in bäst eller skriv ett eget svar.

Vad handlar berättelsen om?

Vilken eller vilka kategorier berörs i din berättelse? Handlade det om ditt utseende eller din religion eller något helt annat? Kryssa i det som du tycker stämmer in bäst eller skriv ett eget svar.

Hur upplever du din berättelse?

Alla berättelser behöver inte handla om negativ diskriminering, upplevde du kanske din berättelse som positiv eller dubbelsidig? Kryssa i det som du tycker stämmer in bäst.

När du skickar in din berättelse till oss är du helt anonym. Men din berättelse kommer att läggas upp på Make Equal Stories webbplattform och det kan hända att vi använder din berättelse eller utdrag från den i föreläsningar eller workshops. Det kan även vara så att vi kortar ned din text eller ändrar små saker för att göra den lättare att läsa.

Formuläret innehåller saknade eller felaktigt ifyllda fält. Titta igenom dina uppgifter och försök igen.