Om Stories

Vad?

Make Equal Stories är för dig som vet att jämlikhet är något vi skapar, inte något som händer av sig självt. Varje människa bär på sina unika erfarenheter. Vi kan inte veta hur det är att vara någon annan men vi kan lyssna och lära av varandra! Genom Make Equal Stories kan du leta igenom vår berättelsebank, men även stöd för att kunna använda dem till att förändra och förbättra den verksamhet du befinner dig i.

Make Equal Stories var från början ett ettårigt projekt med stöd från Arvsfonden. Nu är det ett levande verktyg där vi samlar in berättelser från verkligheten om diskriminering, trakasserier, utanförskap och normskav för att du sedan ska kunna använda dem för att skapa jämlikhet. Vi i Make Equal har kombinerat berättelserna med våra väl testade och egenutvecklade metoder för att du ska kunna skapa förändring där det behövs.

Hitta berättelser och metoder för förändring HÄR.

Varför?

De flesta har nu fattat att jämlikhet är viktigt. Det som behövs nu är att gå från det konstaterandet till att göra samhället jämlikt. Därför har vi samlat berättelser på den här sidan så att alla kan läsa på om de förtryck de själva inte utsätts för. Detta för att de som utsätts inte ska behöva lära alla i sin närhet om hur förtrycket kan ta sig i uttryck.  Vårt mål är att så många som möjligt ska använda sig av berättelserna (på olika sätt) och metoderna för att förändra i sina verksamheter. Samtidigt vill vi att så många som möjligt vill dela med sig av sina berättelser för att visa andra att de inte är ensamma och för att göra andra medvetna om hur deras verklighet ser ut.

Projektet hade ett särskilt fokus på unga mellan 13-25 år under projekttiden men nu är alla varmt välkomna att skicka in sina egna berättelser. Vi som driver projektet heter Make Equal. Läs mer om oss  HÄR. 

Berätta HÄR. Självklart är du anonym.