Särbehandlad av polisen

984 tecken lång. Taggar: Funktionsvariation/tillgänglighet, Hos polisen, Negativ och Överallt.


Denna berättelse är lånad från Arvsfonden

Jag har erfarenheter av att ha blivit särbehandlad då det framkommit att jag har en IPS/borderline-diagnos. Ett flertal incidenter som påminner om de fall som uppmärksammades i samband med avslöjandet av kvinnoregistret. Min erfarenhet är att i de fall en psykisk funktionsnedsättning kommer till kännedom då en polisanmälan om våld i nära relationer görs, anses brottsoffrets psykiska sårbarhet vara en förmildrande omständighet för våldsverkaren. Min känsla är att alla inte är lika inför lagen och att personer med diagnoser anses vara för besvärliga för att tas på allvar. Sammantaget med det stigma det redan innebär att leva med psykisk ohälsa, den kroniska känslan av utanförskap och det mod och den styrka som krävs för att delta och bidra som en fungerande individ i samhället betraktar jag detta som myndigheternas största svek av de allra svagaste. Dessa erfarenheter önskar jag ingen annan.