Osynliggörs och förminskas i skolenkäter

488 tecken lång. Taggar: I skolan, Könsidentitet/könsuttryck och Negativ.

I enkäter i skolan eller i allmänhet är alternativen för kön ofta “kille” eller “tjej” eller “vet ej”. Vilket är jättekonstigt?! Jag vet mycket väl vem jag är och jag vet vad jag identifierar mig som. I en annan enkät från Skolverket stod det typ “Tar lärare högsta möjliga potential till killars och tjejers studier?” då visste jag inte vad jag skulle svara för jag satt bara och tänkte “Men jag då?”.

Tips!

  • HBTQ är ett kunskapsområde där det ofta behövs utbildning, tänk på att inte bara satsa på utbildning för ungdomar utan även personal. Ta in externa utbildare om ni inte själva har kompetensen.
  • Alla skolor bör ha en tydlig värdegrund som alla måste följa. Många har svåra, komplicerade värdegrunder som ingen förstår - förenkla! Se till att alla följer värdegrunden och ha en handlingsplan för om det är någon/något som bryter mot den. Till exempel om det står “Alla ska behandlas lika oavsett kön” i en värdegrund så bryts det i berättelsen ovan genom att någon som ej identifierar sig som tjej eller kille förminskas till alternativet “vet ej” och behandlas då inte lika som tjejer och killar gör samt exkluderas i sammanhang där det sägs/skrivs “tjejer och killar” och inga fler alternativ. Då är det skolans ansvar att lösa problemet och helt enkelt följa sin värdegrund.
  • Många skolor, arbetsplatser, verksamheter och liknande har ofta en dags utbildningar, “inspirationsdagar” eller “temadagar för jämlikhet” etc och sedan stannar ofta arbetet där. Det räcker ofta inte, det måste vara ett genomgående arbete som hela tiden tas upp hela tiden inte bara en dag om året.
  • Fundera kring hur din skola, arbetsplats, verksamhet kan omfatta HBTQ-rättigheter, jämlikhet, värdegrundsarbete etc i handling och inte bara på papper.