Läkare utgår alltid från att jag är straight

360 tecken lång. Taggar: I vården, Negativ och Sexuell läggning.

Jag är lesbisk och asexuell (har inte sex) och läkare utgår alltid ifrån att jag är straight. När de frågar om jag haft sex nyligen och jag säger nej tar de mig aldrig på allvar, och säger att jag ”säkert träffar en fin kille när jag mår bättre”. Ofta är dessa läkare män och då vågar jag inte säga att jag är lesbisk.

Tips!

  • Anta ingen människas sexuella läggning, det är inget som går att se på en persons utseende.
  • Fundera över vilka frågor du ställer eller vad du antar kring främmande människor. Är det fördomar baserat på en persons utseende?
  • Fundera över vilka som behöver “komma ut” eller vilka som får frågan “Vart kommer du ifrån egentligen?” och varför det är så.
  • Tips till dig som arbetar inom vården: Lyssna på personen du träffar och utgå från vad den säger att den behöver, ta in och våga tänka om kring dina metoder. Utgå från varje individ, respektera den personens behov och/eller identitet. Utgå från att alla fungerar olika och därför behöver det skapas flera olika möjligheter och alternativ.
  • Problem som detta i berättelsen eller liknande är institutionella problem och finns ofta på grund av rådande strukturer men det är ändå individer som det berör och det är vi som individer som har ansvar att göra skillnad. Oavsett om du jobbar inom vården eller någon annanstans: börja med dig själv, tänk efter vad du kan ändra i vardagliga sammanhang som gör så andra människor omkring dig mår bättre.