Hat mot bisexualitet på internet

473 tecken lång. Taggar: Negativ, På internet och Sexuell läggning.

När jag var 13 år och hängde på playahead (en gammal communitysida) så skrev en kille (tror att han var 22) att jag skulle lägga mig i badkaret och skära upp mina handleder och dö. För att jag var ett äckligt bisexuellt svin. Fortfarande tänker jag på att någon som jag inte ens kände, eller hade någon som helst koppling till, önskade livet ur mig för min sexuella läggning. Det känns väldigt skrämmande.

Tips!

Om du varit med om något liknande:
  • Den här typen av hot och hat är ett brott som kan polisanmälas. Tänk på det här för att spara bevis: När du tar en skärmdump* (på pc tryck “prt scr”-tangenten, på mac- håll ner “kringla, shift & 3”) är det bra om man tar en dump av hela skärmens innehåll och att tid och datum framgår. Vidare är det bra om skärmdumpen skrivs ut och att den vidimeras (dess äkthet intygas) av någon annan än den utsatte genom att skärmdumpen undertecknas. Detta ökar skärmdumpens bevisvärde vid en eventuell domstolsförhandling.
  • Prata med personer omkring dig du litar på, be om stöd när du polisanmäler.
  • Om polisen lägger ner en anmälan på felaktiga grunder kan man begära att nedläggningsbeslutet överprövas. För kostnadsfri hjälp med detta kan man vända sig till Institutet för Juridik och Internet( IJI ). Man kan även vända sig till dem för kostnadsfri hjälp om man vill kräva en kränkningsersättning vid utsatthet för brott om överprövningen inte lyckas. Läs mer på: http://www.juridikinstitutet.se/
  • Kom ihåg att det inte finns några fel i hur du reagerar på hat och hot, du kan svara och bemöta om någon skriver hat och hot på internet. Du kan också blockera och radera utan att läsa. Du har inget ansvar att bemöta.
  • Du kan kontakta jourer på internet för att bearbeta trauma, t.ex. 1000möjligheter som finns till för dig upp till 25 år. Annars finns kvinno- och ungdomsjourer på många ställen på internet och över landet.
  För att inte näthata:
  • Många människor, särskilt vuxna, beter sig på ett sätt som en aldrig skulle göra i fysiska möten med andra människor, se t.ex. tips på hemsidan för projektet #Skärpning http://skarpning.makeequal.se/ för hur du kan förbättra ditt beteende på nätet.