Interaktiv föreläsning på universitetet

1400 tecken lång.

Idag var jag på en föreläsning som handlade om grammatik. Till föreläsningen hade läraren förberett ett program som eleverna interaktivt kunde använda under lektionen med hjälp av en smartphone eller dator. Programmet kunde ställa frågor eller ge uppgifter som ”vad är grammatik?” eller ”skriv en mening med subjekt, predikat där hjälpverb ingår” och så kunde eleverna svara och läraren gick igenom de grammatiska momenten och återkopplade till elevernas svar som visades på en skärm längst fram i salen. Eftersom det var många elever på föreläsningen hade vi kanske bara några sekunder på oss att läsa svaren. Flera meningar kom in men jag reagerade inte förrän jag läste en mening där någon hade skrivit ”man bör ha fler invandrare i den här klassen”.

Med invandrare tänker jag att personen syftar på folk som inte passerar som vita och som hela tiden blir bedömda utifrån sitt utseende/hudfärg. Det personen också kan ha menat med meningen är att det är väldigt vitt på universitetet där jag går (vilket är sant). Den kanske bara ville lyfta att det är dålig representation. Jag vet inte om det bara var jag som tänkte på det men jag kände mig väldigt illamående efter att ha läst det som personen hade skrivit.