Fick inte glass pga celiaki

108 tecken lång. Taggar: Funktionsvariation/tillgänglighet, I skolan och Negativ.


Denna berättelse är lånad från Svenska Celiakiungdomsförbundet

Jag har celiaki (glutenintolerans). På skolavslutningen fick alla en glasstrut. Jag fick ingenting!

Tips!

Tips från Svenska Celiakiungdomsförbundet och Unga Allergiker:

*Bjud inte på fika om det inte går att ordna ett alternativ som passar för alla eleverna, eller ett likvärdigt alternativ för elever med specialkost.

*Ha specialkost som liknar de ordinarie alternativen. Undvik att specialkosten gör att eleverna känner sig utpekande eller orättvist behandlade.

*Ha som rutin att använda en likabehandlingsplan för aktiviteter. Alla elever ska kunna delta på all planerad undervisning, både i klassrummet och utanför.

*Fler tips finns på tillgängligskola.nu