Bästa kompisen begick övergrepp

254 tecken lång. Taggar: Hemma, Negativ och Sexuella trakasserier.

Min bästa killkompis begick ett övergrepp mot mig. Jag skäms fortfarande och känner mig så äcklig. Många av mina kompisar tog hans parti och han förnekar vad som hänt. Jag tvivlar mer och mer för varje dag om detta egentligen har hänt.

Tips!

Till dig som råkat ut för samma sak:
  • Den utsatta har aldrig någon skuld i övergreppet.
  • Du kan kontakta jourer på internet för att bearbeta trauma, t.ex. 1000möjligheter som finns till för dig upp till 25 år. Annars finns kvinno- och ungdomsjourer på många ställen på internet och över landet.
Om någon du känner utsatts för ett övergrepp:
  • Visa den utsatta att du tror på den, stöttar den och kan hjälpa.
  • Är du en del av en stort kompisgäng, och din kompis/dina kompisar säger eller gör något kränkande mot någon: försök att fråga hur de tänker, varför de säger så.
  • Det är aldrig okej att ta på någon annans kropp utan personens samtycke. Om du blir vittne till att något sådant händer kan du göra mycket för att visa stöd för den som utsätts. Vad du kan och bör göra är dels upp till dig, dels upp till situationen. Till exempel kan du protestera verbalt genom att säga “stopp” eller fråga “vad håller du på med?”.
  • Om du inte hinner agera innan en situation redan passerat kan du i alla fall gå fram till den som utsatts och fråga hur den mår och om den till exempel vill ha sällskap eller hjälp på något sätt. Att både utsättas för detta och dessutom känna sig ignorerad av människor i närheten blir dubbelt så jobbigt.
  • Att agera när en blir vittne till någon annans utsatthet kan vara svårt och läskigt. Att i förväg ha reflekterat kring hur du vill och tänker agera i sådana situationer kan vara till stor hjälp, det gör dig mer förberedd.