Jag säger att jag är förkyld istället för att berätta att jag har ångest

795 tecken lång. Taggar: Funktionsvariation/tillgänglighet, Kön och jämställdhet, Könsidentitet/könsuttryck, Negativ och På universitetet.

Jag känner ständigt ett behov av att ljuga, och t.ex. säga att jag är förkyld, när jag sjukskriver mig på grund av ångest och/eller utarbetning från universitetet som jag doktorerar på. Det enda jag fått höra av handledare när jag försökt ta upp att det är problematiskt är att det är ovanligt bra arbetsmiljö hos oss. De tar mig inte alls på allvar och jag känner mig diskriminerad för att jag har en normbrytande psykisk funktionsvariation. Dessutom placerar många fortsatt mig i facket duktig flicka fast jag nu arbetar emot det och även kommit ut som icke-binär.

Tips!

  • Arbeta för att bryta stigmat kring psykisk ohälsa på arbetsplatsen genom att prata om att det finns och om någon kommer ut med sin psykiska ohälsa - försök som chef eller kollega att visa i ord och handling att du inte dömer personen och att den inte är en sämre person.
  • Skapa ett klimat där det är okej att säga att en inte mår så bra och kanske inte kan prestera 100% just den dagen. Ett sätt att göra det på är ett inleda möten med en må-runda där alla får berätta hur de mår (detta bör vara frivilligt, då inte alla vill berätta heller).
  • Acceptera pronomen och ta pronomen på allvar, det kan skapa ännu mer psykisk ohälsa att ens könsidentitet inte blir tagen på allvar.