Blev kallad för ”n-ordet hora” i skolan

295 tecken lång. Taggar: I skolan, Negativ, Rasism och Sexism.

Det finns ett minne som sitter djupt inrotat hos mig och det är från högstadiet där jag blev kallad för “n-ordet hora” av en äldre elev. Reaktionerna kom inte från eleverna eller från de vuxna lärarna utan från mig och mina vänner. 

Tips!

  • Antirasism är ett kunskapsområde där det ofta behövs utbildning, tänk på att inte bara satsa på utbildning för elever utan även personal.
  • Enligt lag måste skolor agera när de får kännedom om att någon upplever sig diskriminerad eller kränkt. Första steget är att ta eleven på allvar, prata med de inblandade och ta reda på vad som hänt. Därefter bör åtgärder sättas in för att undvika att det sker igen och eventuellt stöd till den som drabbats.
  • Att använda n-ordet är aldrig okej. Prata om kolonialhistoria och rasism; om vad det är och hur det påverkar individer och samhället även idag.
  • Prata om diskrimineringsgrunderna, använd den lagstiftning som Sverige har - att inte agera rasistiskt handlar kort och gott om att följa lagen.
  • Till lärare eller andra ansvariga: Gör anonyma enkäter och anonyma frågelådor för större chans att någon ska våga berätta om rasistiska kränkningar. Men utgå alltid från att det finns rasism inom skolan precis som i övriga samhället.
  • Tänk på att även om du inte aktivt agerar kränkande kan din tystnad tolkas som lika illa.
  • Utbilda om/diskutera civilkurage och hur en ska agera som vittne till kränkningar/diskriminering. Kopplat till detta finns redan mycket tips, bland annat en bild kallad “VIKTIGT! VID RASISM” av Linnea Erie som går ut på att hjälpa till vid rasistisk diskriminering.