Förminskad och kränkt av en lärare

1065 tecken lång. Taggar: Ålder, I skolan, Kön och jämställdhet och Negativ.

När jag var ca 10 år och hade träslöjd i skolan hände det en sak som har satt sina spår i mig. Idag är jag 27, men känner fortfarande hur illa behandlad jag blev av läraren. Jag berättade aldrig då för någon om min upplevelse. Tyvärr.

Jag behövde hjälp av läraren med ett moment i min skapelse. Vi hade inget regelrätt kösystem utan jag gick till honom och bad om hjälp. Han hjälpte en annan elev och jag väntade. Sen hjälpte han ytterligare en, en till och en till. Tillslut ropade han ut över salen att det var dags att städa. Jag hade då bara följt med från elev till elev utan att han ens sagt något till mig. Jag blev jättearg och började gråta av frustration. Då sa han: ”Emma kom här, jag ska visa dig något”. Sen tog han en pall, satte den framför en bänk där det stod en spegel och sa: ”så, här kan du sitta och öva dig på att le”. Sedan gick han. Händelsen gjorde att jag inte längre tyckte om träslöjd, vilket jag tidigare gjort.

Tips!

  • Den här berättelsen kan väcka olika tankar hos olika personer, arbetar du inom t.ex. ett lärarlag så kan denna berättelse användas som ett diskussionsunderlag där olika frågor kan diskuteras, t.ex: 1. Reflektera över situationen: Vad var det som hände? 2. Varför tror ni Emma kände sig arg och illa behandlad? 3. Tror ni läraren hade agerat annorlunda om det var en vuxen person? Om det var en kille? Varför? 5. Hur skulle läraren ha reagerat och agerat annorlunda?
  • Till en person som beter sig som läraren i berättelsen: Be om ursäkt ifall du har gjort fel. Alla kan göra misstag, men om du erkänner att du gjort fel för den som drabbats kan det ibland göra att känslan av att ha blivit utsatt eller kränkt minskas.
  • Allas upplevelser ska tas på allvar, personer som kan ha svårare att med ord beskriva sin upplevelse, till exempel barn, måste lyssnas mer på.
  • Enligt lag måste skolor agera när de får kännedom om att någon upplever sig diskriminerad eller kränkt. Första steget är att ta eleven på allvar, prata med de inblandade och ta reda på vad som hänt. Därefter bör åtgärder sättas in för att undvika att det sker igen och eventuellt stöd till den som drabbats.
  • Kom ihåg att det inte enbart är rektor och skolledning som representerar skolan. Alla som jobbar: städare, vaktmästare, kurator, skolsköterska eller den som vikarierar har ansvar att agera och berätta för ledning om den tror något diskriminerande/kränkande skett.