Det finns bara två omklädningsrum

429 tecken lång. Taggar: I skolan, Könsidentitet/könsuttryck, Negativ och På idrottsplatsen.

Både på min skola och i lokalerna jag dansar finns det omklädningsrum, vilket de flesta tycker är självklart. Men det finns bara två. Ett för killar och ett för tjejer. Detta tycker jag är väldigt kränkande mot mig och andra icke-binära eller de som inte vill byta om i ett rum för ett kön.

Tips!

  • Tänk inkluderande när du planerar för toaletter och omklädningsrum. Tänk funktion istället för kön. Det kan till exempel stå “sitt-toa” och “stå-toa” istället för “tjejer” och “killar”.
  • Ett tredje könsneutralt omklädningsrum kan även underlätta för personer som av olika skäl känner sig obekväma med att byta om med andra.
  • Gör även toaletter och omklädningsrum tillgängliga för de av oss som har fysisk normbrytande funktionsvariation.