Utsatt för rasism på jobbet

637 tecken lång. Taggar: I skolan, Negativ, På jobbet och Rasism.

Jag började jobba som lärare för en högstadieklass. Jag var sjukt taggad och hade gjort värsta förberedelsen. Jag stod där och skulle presentera mig själv och det var då en elev började fråga: “Var kommer du ifrån, egentligen?” Jag visste att “Göteborg” inte räckte, så jag svarade Vietnam. Då kom det in andra frågor som “kan du karate?”, “vad betyder ching chong?” och de spelade även upp kinesisk musik… Jag stod där, förvirrad och visste inte riktigt vad jag skulle göra för att stoppa dem från att ställa dessa dumma frågor. Dagen därpå tog de till och med med sig ätpinnar.

Tips!

  • Se alltid människor för individer med unika erfarenheter och intressen, ej stereotyper baserat på hudfärg och/eller utseende.
  • Enligt lag måste skolor agera när de får kännedom om att någon upplever sig diskriminerad eller kränkt. Första steget är att ta den som utsatts på allvar, prata med de inblandade och ta reda på vad som hänt. Därefter bör åtgärder sättas in för att undvika att det sker igen och eventuellt stöd till den som drabbats.
  • Antirasism är ett kunskapsområde där det ofta behövs utbildning, tänk på både satsa på utbildning för elever och personal.
  • Prata om kolonialism, imperialism och rasism; om vad det är och hur det påverkar individer och samhället idag.
  • Prata om diskrimineringsgrunderna, använd den lagstiftning som Sverige har - att inte agera rasistiskt handlar kort och gott om att följa lagen.
  • Tänk på att även om du inte aktivt agerar kränkande kan din tystnad tolkas som lika illa.
  • Utbilda om/diskutera civilkurage och hur en ska agera som vittne till kränkningar/diskriminering. Kopplat till detta finns redan mycket tips, bland annat en bild kallad “VIKTIGT! VID RASISM” av Linnea Erie som går ut på att hjälpa till vid rasistisk diskriminering.