Kränkt och förminskad av polisen när jag skulle anmäla hatbrott

872 tecken lång. Taggar: Hos polisen, Könsidentitet/könsuttryck, Negativ och På badhuset.

Jag blev utsatt för ett hatbrott på ett badhuset på grund av att jag är icke-binär och queer. Jag bestämde för att polisanmäla för att det skulle synas i statistiken. När jag intervjuades av en polis skrattade den och frågade vad jag hade på mig och om jag var säker på att det verkligen hade hänt. Sedan började polisen skratta åt när jag sa att jag var icke-binär och vägra tilltala mig för rätt pronomen eller rätt namn. Idag är jag rädd och har noll förtroende för polisen idag. Jag vet inte om jag kommer våga anmäla om jag blir utsatt för ett brott igen.

Tips!

  • Som polis ska en enligt bestämmelser i diskrimineringslagen bemöta alla på ett icke-diskriminerande sätt. Polisen ska alltså föregå med ett gott exempel och i sin kontakter med anmälare uppträda på ett icke-diskriminerande sätt. Att skratta och samtidigt fråga någon hur någon var klädd när den vill anmäla ett hatbrott och vägra att kalla personen för rätt pronomen är alltså inte i linje med lagstiftningen.
  • Till dig som blir utsatt: Du kan anmäla det här beteende till en antidiskrimineringsbyrå (som finns i många städer) eller till DO. Det har tyvärr länge varit så att polisen inte prioriterar att utreda hatbrott. Men i Stockholm, Göteborg och Malmö har polisens hatbrottsgrupper något högre kompetens. Om du bor i någon av storstäderna kan det vara en bra idé att kontakta dem direkt.