Rasism på lågstadiet

654 tecken lång. Taggar: I skolan, Negativ och Rasism.

Det är först på senare år som jag har insett att jag fick höra rasistiska kommentarer redan som liten. Mycket var på grund av mitt hår och mina ansiktsdrag. Jag fick höra i lågstadiet att jag såg ut som en clown eller ett troll från andra elever på min lilla, vita skola. Jag var den enda i min klass som rasifierades och därför fanns det ingen som kunde relatera till det jag fick höra. Det var ingen som ingrep eller gjorde något åt saken. Kanske var det ingen som såg det som rasism? Jag gjorde ju inte det, utan såg det mest att folk bara retades, så där som små barn gör liksom.

Tips!

  • Tips till dig som jobbar med barn och/eller inom skolan: Utgå alltid från att det finns rasism inom skolan precis som i övriga samhället. Om det är ett barn som blir utsatt kan det vara svårt för det barnet att själv förstå precis som personen i berättelsen berättar: att den förstod först långt senare. Tänk också på att separera  mobbning och strukturellt förtryck såsom rasism och uppmärksamma personal och elever att det är skillnad. Till skillnad från mobbning är strukturellt förtryck inte ett individ-problem utan handlar om rådande maktstrukturer som finns i hela samhället.
  • Låt barnen vara med i samtal om hur alla ska må bra och trivas i skolan, låt barnen ta fram egna regler/guidelines för hur man ska bete sig mot varandra och prata om vad man ska göra om någon bryter mot dem.
  • Förminska aldrig en händelse du ser, ofta är en enskild händelse en del av ett större mönster, se gärna den här korta filmen med kollegor och reflektera över vad den betyder för er och era elever: https://www.youtube.com/watch?v=hDd3bzA7450
  • Tänk på att även om du inte aktivt agerar kränkande kan din tystnad tolkas som lika illa.
  • Enligt lag måste skolor agera när de får kännedom om att någon upplever sig diskriminerad eller kränkt. Första steget är att ta eleven på allvar, prata med de inblandade och ta reda på vad som hänt. Därefter bör åtgärder sättas in för att undvika att det sker igen och eventuellt stöd till den som drabbats.
  • Kom ihåg att det inte enbart är rektor och skolledning som representerar skolan. Alla som jobbar: städare, vaktmästare, kurator, skolsköterska, eller den som vikarierar har ansvar att agera och berätta för ledning om den tror något diskriminerande/kränkande skett.