Transfobi på lunchrasten på jobbet

694 tecken lång. Taggar: Könsidentitet/könsuttryck, Negativ, På jobbet och Sexuell läggning.

En gång i lunchrummet kom samtalet in på homosexualitet. Någon uttryckte då att den tyckte att “man ska få gifta sig med vem man vill, men det går för långt när man får hålla på och byta kön fram och tillbaka”. Det var ingen som sa emot, eller ens visade med ansiktet att de tyckte det var fel att säga så. Istället höll några med. Jag blev ledsen och tyst, jag orkade inte ta diskussionen och berätta om hur utredningar går till, att det inte alls är något “byta kön fram och tillbaka”. Jag bara gick. Jag hoppas ingen kollega är transperson och fick sitta med detta helt ensam, för att jag inte orkade just då.

Tips!

  • Anta aldrig någons identitet enbart på grund av utseende, ha som vana att utgå från att du inte vet någonting om en ny person du möter och var konsekvens i hur du bemöter främlingar. I det här fallet antar ju kollegorna att ingen i rummet är HBTQ-person själv.
  • Prata alltid i termer för att vara så inkluderande som möjligt, genom att till exempel säga “de av oss som…” istället för “vi och dom”. Ex: “De av oss som utsätts för transfobi” eller “de av oss som upplever rasism” eller liknande. Försök att använda inkluderande uttryck i allt du gör; allt från vardagsspråk till mail och andra jobbsammanhang.
  • Till dig som chef eller kollega med högre maktposition: se till att utbilda dig själv och andra anställda om jämlikhet, antirasism och HBTQ, ta fram trivselregler och se till att de följs, jobba med arbetsplatskulturen. Tänk på att det aldrig är den utsattas ansvar att utbilda om förtrycket den möter. Ta in externa utbildare om du inte själv har kompetensen.