Ifrågasatt kring min kompetens på grund av min ålder

516 tecken lång. Taggar: Ålder, Kön och jämställdhet, Negativ, Överallt, På jobbet och Sexism.

Som ung kvinna med mycket kunskap och engagemang kring jämställdhet var jag ute och föreläste för skolpersonal och vid flertal tillfällen blev jag ifrågasatt, för att jag var ung och därmed inte hade ”koll på hur det fungerade i verkliga livet”. Att det var min ålder som var anledningen var personerna fullt öppna med. Är ens ålder avgörande på hur min kompetens är? Bemöt mig gärna med kritik men utifrån argument och inte utifrån min ålder.

Tips!

  • Tänk inte att kompetens har med ålder att göra
  • Erfarenhet och kompetens är kontextbaserat, någon som är yngre kan ha mer erfarenhet av en specifik sak än någon som är äldre.
  • Fundera och reflektera kring vad du har för fördomar om människor kopplat till deras ålder, har du fördomar - tänk om!
  • Fundera över uttryck som används kopplat till någon yngre person “en frisk fläkt”, “så mogen för din ålder” etc och vilka förväntningar och begränsningar dessa medför.