Sexism på jobbet

319 tecken lång. Taggar: Kön och jämställdhet, Negativ, På jobbet och Sexism.

Jag sommarjobbade på en restaurang. Några av stamgästerna brukade kommentera min kropp och fälla sexrelaterade kommentarer. När jag en dag fick nog och bröt ihop inför min chef var hans svar: ”Men lilla gumman, det är ju bara att säga nåt roligt tillbaka”.

Tips!

  • Sexism ska aldrig förminskas till att vara skämt och manliga chefer måste ta alla anställda på allvar, även kvinnor.
  • Ta ditt ansvar som chef, se till att utbilda dig själv och andra anställda, ta fram trivselregler och se till att de följs, jobba med arbetsplatskulturen. Tänk på att det aldrig är den utsattas ansvar att utbilda om förtrycket den möter. Ta in externa utbildare om du inte själv har kompetensen.
  • Enligt lag måste arbetsplatser jobba förebyggande mot diskriminering och agera om/ när diskriminering ändå sker. Har du blivit utsatt kan du ta hjälp av Diskrimineringsombudsmannen (www.do.se), Facket eller någon av Sveriges antidiskrimineringsbyråer (adbsverige.se).
  • Oavsett din position, agera när någon på din arbetsplats utsätts för sexism eller liknande kränkningar. Ibland kan det räcka med att ställa frågan “Hur menar du nu?” eller inte skratta åt ett sexistiskt skämt.