Rasism på skolbussen

423 tecken lång. Taggar: I kollektivtrafiken, I kompisgänget, I skolan, Negativ, Rasism och Utseende.

Min förskola låg långt bort så en skolbuss hämtade mig varje dag. En pojke var självutnämnd ledare över alla barnen. Han lät mig alltid sitta på golvet på bussen för ”det är där n*grer hör hemma”. Jag var fyra år gammal. Väl på plats fick ingen leka med mig för att jag var n*ger så jag var oftast ensam. Alla vuxna trodde det var självvalt.

Tips!

  • Enligt lag måste förskolor och skolor agera när de får kännedom om att någon upplever sig diskriminerad eller kränkt. Första steget är att ta eleven på allvar, prata med de inblandade och ta reda på vad som hänt. Därefter bör åtgärder sättas in för att undvika att det sker igen och eventuellt stöd till den som drabbats.
  • Kom ihåg att det inte enbart är rektor och skolledning som representerar skolan. Alla som jobbar: städare, person som kör skolbuss, vaktmästare, kurator, skolsköterska eller den som vikarierar har ansvar att agera och berätta för ledning om den tror något diskriminerande/kränkande skett.
  • Låt alla i klassen vara med i samtal om hur alla ska må bra och trivas i skolan, låt eleverna ta fram egna regler/guidelines för hur man ska bete sig mot varandra och prata om vad man ska göra om någon bryter mot dem.
  • Antirasism är ett kunskapsområde där det ofta behövs utbildning, tänk på att inte bara satsa på utbildning för elever utan även personal.
  • Att använda n-ordet är aldrig okej. Prata om kolonialhistoria och rasism; om vad det är och hur det påverkar individer och samhället även idag.
  • Till dig som förskolelärare eller annan ansvarig: Våga fråga barn som är ensamma hur läget är, utgå inte från att ensamhet är självvalt. Om det blir en utredning enligt diskrimineringslagen eller skollagen kommer det göras en bedömning huruvida en situation bör ha varit känd eller inte. Det går därför inte att “sticka huvudet i sanden” för jobbiga situationer.
  • Till dig som förskolelärare eller annan ansvarig: Små barn kan ha svårt att formulera rasism så utgå alltid från att det finns rasism inom förskolan och skolan precis som i övriga samhället. Och kom ihåg att det är förskolans ansvar enligt diskrimineringslagen och skollagen att se till att barn inte trakasseras eller bli utsatta för kränkningar och eftersom ett barn kan ha svårt att säga till måste förskolelärare vara väldigt uppmärksamma på vad som händer.