Rasistisk ramsa i skolan

590 tecken lång. Taggar: I skolan, Negativ, Rasism och Utseende.

När jag gick i lågstadiet var jag den enda eleven i klassen som rasifierades och mina vita klasskompisar brukar sjunga ramsan ’mamma kines pappa japan stackars lilla barn’ och dra i sina ögon, detta kunde vara på rasten när en lärare var med ute på gården och hörde men det var aldrig någon som reagerade. Jag vill berätta för mitt 7-åriga jag att det aldrig var mig det var fel på. Det är aldrig den utsattas ansvar, i det här fallet var det lärares och skolpersonals då de som var rasistiska också var 7 år.

Tips!

  • Antirasism är ett kunskapsområde där det ofta behövs utbildning, tänk på att inte bara satsa på utbildning för elever utan även personal.
  • Prata om vår historia med kolonialism och imperialism och rasism; om vad det är och hur det påverkar individer och samhället idag.
  • Prata om diskrimineringsgrunderna, använd den lagstiftning som Sverige har - att inte agera rasistiskt handlar kort och gott om att följa lagen.
  • Rasism mot olika personer/grupper kan se väldigt olika ut och viss rasism uppfattas oftare som humoristisk och är därför för många svårare att ta på allvar.
  • Till lärare eller andra ansvariga: Gör anonyma enkäter och anonyma frågelådor för större chans att någon ska våga berätta om rasistiska kränkningar. Men utgå alltid från att det finns rasism inom skolan precis som i övriga samhället.
  • Till skolpersonal: Förminska aldrig en händelse du ser, ofta är en enskild händelse en del av ett större mönster, se gärna den här korta filmen med kollegor och reflektera över vad den betyder för er och era elever: https://www.youtube.com/watch?v=hDd3bzA7450
  • Tänk på att även om du inte aktivt agerar kränkande kan din tystnad tolkas som lika illa.
  • Enligt lag måste skolor agera när de får kännedom om att någon upplever sig diskriminerad eller kränkt. Första steget är att ta eleven på allvar, prata med de inblandade och ta reda på vad som hänt. Därefter bör åtgärder sättas in för att undvika att det sker igen och eventuellt stöd till den som drabbats.
  • Kom ihåg att det inte enbart är rektor och skolledning som representerar skolan. Alla som jobbar: städare, vaktmästare, kurator, skolsköterska eller den som vikarierar har ansvar att agera och berätta för ledning om den tror något diskriminerande/kränkande skett.