På min arbetsplats förväntas kvinnorna plocka undan

517 tecken lång. Taggar: Kön och jämställdhet, Negativ, På jobbet och Sexism.

På min arbetsplats förväntas kvinnorna göra mer, framförallt att plocka undan. Dessutom måste vi höra på ”grabbigt” prat om hur män är bättre på sport och att en kvinna borde vara gift vid 25. Jag spelar fotboll och är över 25 och singel. Mina manliga kollegor ställer också väldigt personliga frågor. Jag blir arg att jag inte blir behandlad som alla andra trots att jag till och med har mer erfarenhet och bättre meriter än flera andra.

Tips!

  • Ta ditt ansvar som chef, se till att utbilda dig själv och andra anställda, ta fram trivselregler och se till att de följs, jobba med arbetsplatskulturen. Tänk på att det aldrig är den utsattas ansvar att utbilda om förtrycket den möter. Ta in externa utbildare om du inte själv har kompetensen.
  • Enligt lag måste arbetsplatser jobba förebyggande mot diskriminering och agera om/när diskriminering ändå sker. Har du blivit utsatt kan du ta hjälp av Diskrimineringsombudsmannen (www.do.se), Facket eller någon av Sveriges antidiskrimineringsbyråer (adbsverige.se).
  • Oavsett din position, agera när någon på din arbetsplats utsätts för sexism eller liknande kränkningar. Ibland kan det räcka med att ställa frågan “Hur menar du nu?” eller inte skratta åt ett sexistiskt skämt.
  • Tips till dig som är utsatt eller vittne till någon som utsätts: ta fram bevis på händelserna, skriv ned t.ex. sexistiska citat som kollegor säger, samla ihop tills det är många och gå med allihopa till chefen för att visa att det är ett stort problem.
  • Handlar det om att kvinnorna förväntas plocka undan mer och diska så sätt upp en lista där det står “Så här många koppar har jag tagit undan” och skriv sedan upp namn på alla som arbetar och sätt kryss vid ditt namn när du diskat koppar, dels för att visa att kvinnorna plockar undan mer och dels för att uppmana alla att plocka undan.