Respektlös benämning av transpersoner

972 tecken lång. Taggar: I skolan, Könsidentitet/könsuttryck och Negativ.

Min nya svensklärare pratade om Stonewall och använde begreppet transa. Jag grimaserar och jag vet att många andra i klassen också gör det, om än inombords. När läraren uppfattar min reaktion så vänder han sig mot mig och säger ”Ja, jag säger transa, för så sa man då”. Jag säger inget då, men jag skickar ett mail samma kväll och förklarar hur olämpligt användandet av ordet är. Läraren svarar att ”Ibland sitter historiska ord kvar i vokabulären.” och ”Utvecklingen går framåt och vi från äldre generationer har, som i det här fallet, behov av att lära om.” Jag vet inte om han till fullo förstår varför ordet inte borde användas, och jag är ganska trött på att höra ”Jag är gammal” som svar när jag påpekar diskriminering. Jag tycker att en respektfull benämning av transpersoner är viktig vare sig en talar om nutid eller dåtid.

Tips!

  • Enligt lag måste skolor agera när de får kännedom om att någon upplever sig diskriminerad eller kränkt. Första steget är att ta eleven på allvar, prata med de inblandade och ta reda på vad som hänt. Därefter bör åtgärder sättas in för att undvika att det sker igen och eventuellt stöd till den som drabbats.
  • HBTQ är ett kunskapsområde där det ofta behövs utbildning, tänk på att inte bara satsa på utbildning för elever utan även personal.
  • Till dig som elev och/eller känner igen dig i den här berättelsen: Du ska alltid kunna vända dig till en annan lärare eller ansvarig vuxen på skolan och berätta hur du känner. Skolan ska värna allas lika värde och ha en likabehandlingsplan du kan hänvisa till, det är viktigt att reagera och larma när du känner dig obekväm/otrygg men det är inte ditt jobb att se till att läraren följer sitt jobb.