Rasism mot östasiater

590 tecken lång. Taggar: I skolan, Negativ och Rasism.

Jag kommer ihåg när jag gick i sexan så kallade en lärare mig för jävla kines. När jag sa åt honom att sluta kalla mig för kines sa han: ’Vad är fel med att vara kines?’. Jag tycker det är väldigt problematiskt eftersom typ alla östasiater blir kallade kineser och alla kommer inte från Kina. Jag kommer inte från Kina utan Mongoliet. Jag kunde få rasistiska skämt och kommentarer från klasskompisar också och lärarna bara skrattade. När jag gick till rektorn så sa hon ‘Men ni asiater bryr väl inte er’.

Tips!

  • Antirasism är ett kunskapsområde där det ofta behövs utbildning, tänk på att inte bara satsa på utbildning för elever utan även personal.
  • Prata om vår historia med kolonialism och imperialism och rasism; om vad det är och hur det påverkar individer och samhället idag.
  • Prata om diskrimineringsgrunderna, använd den lagstiftning som Sverige har - att inte agera rasistiskt handlar kort och gott om att följa lagen.
  • Till lärare eller andra ansvariga: Gör anonyma enkäter och anonyma frågelådor för större chans att någon ska våga berätta om rasistiska kränkningar. Men utgå alltid från att det finns rasism inom skolan precis som i övriga samhället.
  • Tänk på att även om du inte aktivt agerar kränkande kan din tystnad tolkas som lika illa.
  • Enligt lag måste skolor agera när de får kännedom om att någon upplever sig diskriminerad eller kränkt. Första steget är att ta eleven på allvar, prata med de inblandade och ta reda på vad som hänt. Därefter bör åtgärder sättas in för att undvika att det sker igen och eventuellt stöd till den som drabbats.
  • Kom ihåg att det inte enbart är rektor och skolledning som representerar skolan. Alla som jobbar: städare, vaktmästare, kurator, skolsköterska eller den som vikarierar har ansvar att agera och berätta för ledning om den tror något diskriminerande/kränkande skett.
  • Till skolpersonal: Förminska aldrig en händelse du ser, ofta är en enskild händelse en del av ett större mönster, se gärna den här korta filmen med kollegor och reflektera över vad den betyder för er och era elever: https://www.youtube.com/watch?v=hDd3bzA7450