Rasistisk och islamofob skola

1078 tecken lång. Taggar: I skolan, Negativ, Rasism och Religion och tro.

Jag gick i högstadiet och bytte skola och den nya skolan skulle ha någon slags kamp där man tävlar mot andra klasser och då skulle alla i klassen klä ut sig till något roligt. Då var det någon som sa ”Vi kan väl klä ut oss till självmordsbombare?” och då sa läraren ”Ja det är bara att ta en slöja på sig haha”. Jag blev så chockad. Ingen av eleverna sa något emot det utan bara skrattade med. Jag ä själv muslim men har inte slöja och jag vågade inte säga något för att jag är helt ensam om att vara muslim i den nya klassen. Det är bara jag, mina bröder och en eller två andra yngre tjejer som har slöja och som går i andra klasser. Dessutom får vi inte mat vi kan äta för att ”det är kommunens beslut”. Jag tycker att det är det sämsta beslutet som har tagits. Jag pratade med några tjejer i klassen och de sa ”Det är bara att äta sallad” och ”peta bort”. Jag pratade också med min mentor och hon sa att hon ska kolla upp det men det har inte blivit något av det.

Tips!

  • Enligt lag måste skolor agera när de får kännedom om att någon upplever sig diskriminerad eller kränkt. Första steget är att ta eleven på allvar, prata med de inblandade och ta reda på vad som hänt. Därefter bör åtgärder sättas in för att undvika att det sker igen och eventuellt stöd till den som drabbats.
  • Det är lätt att vilja skämta bort en allvarlig, rasistisk situation men kom ihåg att du som lärare och vuxen har ett extra ansvar i att inte fortsätta sprida rasistiska stereotyper. När du som lärare gör ett sådant “skämt” säger du till dina elever att det är okej att sprida rasism.
  • Antirasism är ett kunskapsområde där det ofta behövs utbildning, tänk på att inte bara satsa på utbildning för elever utan även personal.
  • Prata om diskrimineringsgrunderna, använd den lagstiftning som Sverige har - att inte agera rasistiskt handlar kort och gott om att följa lagen.
  • Till lärare eller andra ansvariga: Gör anonyma enkäter och anonyma frågelådor för större chans att någon ska våga berätta om rasistiska kränkningar. Men utgå alltid från att det finns rasism inom skolan precis som i övriga samhället.
  • Tänk på att även om du inte aktivt agerar kränkande kan din tystnad tolkas som lika illa.
  • Diskriminering kan ske även i fall där alla elever behandlas lika, eller måste följa samma regler och rutiner, trots att det kan bli missgynnande för vissa elever. Om alla elever serveras samma mat kan skolan diskriminera de elever som pga. sin religion, tro, kultur etc behöver anpassad kost. Detta kallas för indirekt diskriminering. Skolan måste erbjuda ett alternativ till mat man inte kan äta pga sin religion. Som elev ska man inte tvingas att äta bara sallad eller ”peta bort”.