Erfarenhet hänger inte ihop med ålder

750 tecken lång. Taggar: Ålder, Negativ, Överallt, På jobbet och Utseende.

Idag är jag 26 år. Jag har i hela mitt liv sett yngre ut än vad jag är och har i hela mitt liv fått höra det. ”Men du som är så ung…” faktum är att det faktiskt händer ganska ofta att folk inte tror att jag kan så mycket. Jag har fem års universitetsutbildning och jobbar med stora projekt och har mycket erfarenheter som inte alltid hänger ihop med ålder. Men jag känner ofta att människor tvekar på mina kunskaper. Visst har jag mycket kvar att lära, men det har alla oavsett ålder. Jag kan inte säga säkert, men jag tror att jag blivit bortvald pga ”min unga ålder” (som inte alls är sann) när jag sökt jobb osv. Vilket känns otroligt tråkigt.

Tips!

  • Fundera kring hur du pratar med andra människor kopplat till ålder eller utseende, speciellt om du sitter på en högre maktposition. Gör du skillnad? Är skillnaderna i så fall motiverade?
  • Tänk inte att kompetens har med ålder att göra
  • Erfarenhet och kompetens är kontextbaserat, någon som är yngre kan ha mer erfarenhet av en specifik sak än någon som är äldre.
  • Fundera och reflektera kring vad du har för fördomar om människor kopplat till deras ålder, har du fördomar - tänk om!
  • Fundera över uttryck som används kopplat till någon yngre person “en frisk fläkt”, “så mogen för din ålder” etc och vilka förväntningar och begränsningar dessa medför.