Vanliga frågor

Har du en fråga? Kanske finns svaret här! Sidan uppdateras löpande.

Varför ska jag berätta?

För att bli bättre på att arbeta mot diskriminering och utanförskap behöver fler röster höras. Genom att höra berättelser om upplevelser som vi själva inte delar kan vi lära oss om hur vi kan bli mer inkluderande. Till exempel kanske en berättelse om hur det är att vara tjej och ha flickvän kan hjälpa någon som läser den att slippa diskriminera andra för att den inte förstår vad som kan vara kränkande. Eller en berättelse om att alltid få frågan vart man kommer ifrån egentligen är tröttsamt och känns jobbigt att ingen tror på att man är svensk, kanske kan hindra en annan person från att ställa den frågan.

Vem får berätta?

Tidigare riktade sig projektet främst till unga mellan 13-25 år men nu är allas berättelser varmt välkomna!

Vad är diskriminering?

I lagen finns en ganska snäv definition av vad diskriminering är. I grunden handlar det om att bli orättvist eller illa behandlad för den man är och detta skapar så klart ofta en hel del negativa och sårade känslor hos den som drabbas. Därför vill vi att du som berättar inte ska känna dig begränsad av vad lagen säger utan vi utgår från hur du som drabbades upplevde situationen. Upplevde du att du själv eller någon annan diskriminerades är du välkommen med din berättelse.

Den som vill läsa mer om diskriminering kan göra det HÄR.

Vad är utanförskap?

Med utanförskap menar vi känslan och upplevelsen av att känna sig annorlunda och att inte höra hemma. Känslan av utanförskap kan bero på diskriminering, men den kan också bero på andra saker. Det är olika för alla och därför blir det ännu viktigare att du berättar hur det är för dig!

Om anonymitet

Din berättelse kommer att vara helt anonym, ingen kommer kunna se att det är du som skrivit den om du inte själv väljer det. Vi behöver din e-mailadress för att kunna skicka en ID-kod till dig som du och vi kan använda för att hålla kontakten anonymt, men vi ser aldrig din e-mailadress utan den används bara av ett datorprogram för att kunna skicka vidare information till dig och ligger lagrad i delar av programmet som vi inte har tillgång till.

Det kan vara bra att veta att din berättelse kommer att läggas upp på Make Equal Stories webbplattform och det kan hända att vi använder din berättelse eller utdrag från den i föreläsningar eller workshops. Det kan även vara så att vi kortar ned din text eller ändrar små saker för att göra den lättare att läsa, men ingen information om vem som skrivit berättelsen kommer givetvis att synas i dessa fall heller. 

Vill du att de som läser berättelserna ska veta vem du är? Meddela oss genom dialogfunktionen på kontaktsidan! 

Jag har glömt min ID-kod!

Har du glömt din ID-kod? Testa att ange din e-mailadress igen HÄR. Om du har flera e-mailadresser och är osäker på vilken du använde kan du fylla i flera gånger.